บูชาพระพิฆเนศวรตามวันเกิด

คนไทยยอมรับในองค์พระพิฆเนศวรให้เป็นเทพแห่งศิลปะทั้งมวล และเป็นเทพองค์สำคัญในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ เราควรบูชาพระพิฆเนศประจำวันเกิด ดังนี้

บูชาพระพิฆเนศสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์พระวีระ คณปติ (Veera Ganapati)

1. พระพิฆเนศสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์

พระวีระ คณปติ (Veera Ganapati) อวตารแห่งนักรบ ปางออกศึก และปราบมาร ให้อำนาจในการบริหารปกครอง และความเป็นผู้นำ หรือปางเปิดโลกนั่นเอง เป็นปางอำนาจ คือ พระสุริยทิตย์

วรรณะสีแดงโลหิต มี 16 กร ทรงอาวุธ และสิ่งมงคลต่างๆคือ โล่ หอก ค้อน คทา ธงชัย จักรตรา พญางู ขวาน คันศร ลูกศร ตรีเพชร ขอสับช้าง อสูร กระบี่ ตะบอง และบ่วงบาศ

พระกรเหล่านั้นกางออกประดุจรัศมีอำนาจแห่งดวงอาทิตย์ อำนวยผลให้กับองค์กรบริหารราชการแผ่นดิน ทหาร ตำรวจ พลเรือน ฝ่ายปกครอง ผู้นำ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานทุกประเภท เสริมให้ผู้ที่บูชามีอำนาจ เกียรติยศ ชื่อเสียงและทรัพย์สิน

คาถา “โอม ศรี วีระ คณปติ ยะนะมะฮา”

บูชาพระพิฆเนศสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์พระทิวมุข คณปติ (Dwimukha Ganapati)

2. พระพิฆเนศสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์

พระทิวมุข คณปติ (Dwimukha Ganapati) ปาง 2 เศียร

วรรณะสีเนื้อขมิ้น หรือสีทอง หรืออาจจะพบมีสีเขียวบ้างทางตอนใต้ของอินเดีย มี 2 เศียร 4 กร ทรงถืองาหัก ตะบอง บ่วงบาศ และโถอัญมณี เป็นปางที่เป็นคนที่ปรับตัวได้กับทุกคนให้ทรัพย์มาก และขจัดอวิชา

บางครั้งจะพบในลักษณะของนริตยาคณปติปานาฏราช 4 พระกร 2 พระกร จะสมบูรณ์ต้องประทับใต้ต้นมะตูม อำนวยผลให้กับผู้ทำงานด้านประชาสัมพันธ์ ด้านติดต่อเจรจา ประสานงาน เป็นสื่อกลางต่างๆ นักการทูต นักจิตวิทยาที่ต้องใช้มนุษย์สัมพันธ์สูง

คาถา “โอม ศรี ทวิมุข คณปติ ยะนะมะฮา”

บูชาพระพิฆเนศสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารพระตรีมุข คณปติ (Trimukha Ganapati)

3. พระพิฆเนศสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร

พระตรีมุข คณปติ (Trimukha Ganapati) ปาง 3 เศียร

วรรณะสีแดง หรือสีชมพูสด มี 3 เศียร 6 กร สามเศียรหมายถึง ภพทั้งสาม (สวรรค์, โลกมนุษย์, บาดาล) ถือเป็นปางเปิดโลกปางหนึ่งประทับนั่งบนดอกบัว

ทรงประทานพร พระหัตถ์ขวาประทานอภัย พระหัตถ์ซ้ายอำนวยพร กรอื่นๆทรงถือตะบอง ลูกปะคำ บ่วงบาศ และโถใส่น้ำผึ้ง อำนวยผลทางด้านโภคทรัพย์ มีอำนาจ มีเสน่ห์ และแคล้วคลาดปลอดภัย ซึ่งเลข 3 ถือเป็นอำนาจการคุ้มครองของพระอังคาร

คาถา “โอม ศรี ตรีมุข คณปติ ยะนะมะฮา”

บูชาพระพิฆเนศสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธพระทวิชา คณปติ (Dwija Ganapati)

4. พระพิฆเนศสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธ

พระทวิชา คณปติ (Dwija Ganapati) ปางของการบุกเบิก เริ่มต้นชีวิตใหม่ เปิดกิจการใหม่

วรรณะสีขาวมี หรือบางตำราเป็นสีเขียว 4 เศียร 4 กร ทรงถือลูกปะคำ ไม้ครู(หรือพลอง) กาน้ำ และคัมภีร์ และเป็นสัญลักษณ์แห่งการเกิดใหม่ ความพากเพียร และแสวงหาวิชาความรู้ หรือเป็นปางคเนศกึ่งนารี กึ่งบุรุษตามตำนานแห่งพระพุธเทวาที่มี2ร่างเป็นพระนางอิลาจากคำสาปของพระศิวะ อำนวยผลให้กับผู้ประกอบกิจการต่างๆ นักธุรกิจ นักลงทุน นักสำรวจ นักบุกเบิก คนทำงานต่างแดน เป็นต้น

ปางนี้ให้ทรัพย์มาก กล่าวถึงพระพรหม 4 พระพักตร์ ที่ให้พรพระคเนศให้มีอำนาจเทียบเท่ากับพระองค์ ปางที่เป็นอัครนารีคเณศนั้นสามารถหาดูได้ที่รูปแกะสลักหิน ปรากฏที่วิหารพระแม่อุมากามาฉิ เมืองกัลยากุมารี ทางใต้ของอินเดีย ปางนี้ถึงว่าอวตารเป็นครึ่งพระลักษมี เพื่ออำนาจ บารมี ทรัพย์และมีความสามารถดั่งบุรุษกับสตรีรวมกัน

คาถา “โอม ศรี ทวิชา คณปติ ยะนะมะฮา”

บูชาพระพิฆเนศสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีพระเหรัมภะ คณปติ (Heramba Ganapati)

5. พระพิฆเนศสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี

พระเหรัมภะ คณปติ (Heramba Ganapati) ปกป้องคุ้มครอง

วรรณะสีขาว หรือแสงอรุณรุ่ง มี 5 เศียร 10 กร ประทับนั่งบนหลังสิงโต หมายถึง พลังอำนาจในการปกครองบริวาร กางพระกรประดุจรัศมีคุ้มกันสรรพภัย พระหัตถ์ซ้ายประทานพร พระหัตถ์ขวาอำนวยพร

ทรงถือมะม่วง ลูกประคำ ขนมโมทกะ งาหัก บ่วงบาศ ค้อน ขวาน และพวงมาลัย บูชาเพื่อขจัดความอ่อนแอ ไร้พลัง เป็นปางหนึ่งที่พระราชาในอินเดียนิยมบูชากันมาก อำนวยผลด้านการปกป้องคุ้มครองบริวาร การบริหาร ปกครองของผู้นำ

คาถา “โอม ศรี เหรัมภะ คณปติ ยะนะมะฮา”

พระพิฆเนศสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์พระเอกทันตะ คณปติ (Ekadanta Ganapati)

6. พระพิฆเนศสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์

พระเอกทันตะ คณปติ (Ekadanta Ganapati) ปางสำเร็จทุกสิ่ง

วรรณะสีฟ้า มี 4 กร ทรงถือขวาน (เพื่อใช้กำจัดอวิชา) ถือลูกประคำ (เพื่ออธิษฐาน) ผลไม้ และงาหัก

เอกทันตะหมายถึงเทพเจ้าผู้มีงาข้างเดียว อำนวยผลให้ประสบความสำเร็จทุกสิ่งตามแต่จะอธิษฐาน บางครั้งจะทรงอุ้มพระชายาสิทธิและพุทธิ เป็นปางของการให้กิเลสสมบัติ โดยพระศุกร์เทวา และเสน่ห์แห่งรักของพระกามเทพ ส่วนใหญ่จะอำนวยผลทางด้านความรัก

คาถา “โอม ศรี เอกทันตะ ปะระสัท คณปติ ยะนะมะฮา”

พระพิฆเนศสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์พระสิทธิ คณปติ (Siddhi Ganapati)

7. พระพิฆเนศสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์

พระสิทธิ คณปติ (Siddhi Ganapati) ปางประทานความสมบูรณ์ และทรัพย์สมบัติ

วรรณะสีทองคำ มี 4 กร ทรงถือช่อดอกไม้ มะม่วง ต้นอ้อย และขวาน ส่วนงวงนั้นชูขนม คอยประทานความร่ำรวย และความอุดมสมบูรณ์ให้กับโลก อำนวยผลด้านทรัพย์สินเงินทอง และความอุดมสมบูรณ์ อำนาจเหนืออุปสรรค ขจัดภูตผีปีศาจ อำนาจในการปกครองหรือการสอน การแพทย์ การพยากรณ์ ปางนี้ถือว่าสำคัญมากโดยเฉพาะผู้มีพระเสาร์แทรกทำให้รุ่มร้อน

คาถา “โอม ศรี สิทธิ คณปติ ยะนะมะฮา”

บูชาพระพิฆเนศสำหรับคนเกิดวันพุธกลางคืน (ราหู)พระอุจฉิษฏะ คณปติ (Uchhishta Ganapati)

8. พระพิฆเนศสำหรับคนเกิดวันพุธกลางคืน (ราหู)

พระอุจฉิษฏะ คณปติ (Uchhishta Ganapati) ปางเสน่หา และความสำเร็จสมปรารถนา

วรรณะสีฟ้าเทาดุจเมฆา สีสัมฤทธิ์ หรือนิล มี ๖ กร ประทับนั่งโดยพระกรหนึ่งโอบอุ้มศักติชายาอยู่ที่ตักด้านซ้าย บางครั้งจะพบพระทับบนหลังหนูพาหนะ ส่วนพระกรอื่นถือลูกประคำ ลูกทับทิม พิณ รวงข้าว และดอกบัว อำนวยผลให้เกิดเสน่ห์ และความสำเร็จในด้านต่างๆตามแต่จะขอพร

คาถา “โอม ศรี อุจฉิษฏะ คณปติ ยะนะมะฮา”

อย่างไรก็ตาม ท่านเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จในทุกศาสตร์สรรพสิ่งหรือเทพเจ้าแห่งการเริ่มต้นใหม่ทั้งปวง เมื่อพิจารณาความหมายในทางสัญญะ รูปกายที่อ้วนพีนั้นมีความหมายว่า ความอุดมสมบูรณ์ เศียรที่เป็นช้างมีความหมาย

หมายถึงผู้มีปัญญามาก ตาที่เล็กคือ สามารถมอง แยกแยะสิ่งถูกผิด หูและจมูกที่ใหญ่หมายถึง มีสัมผัสพิจารณา ที่ดีเลิศ

พระพิฆเนศวรมีพาหนะคือ หนูซึ่งอาจเปรียบได้กับความคิด ที่พุ่งพล่าน รวดเร็ว ดังนั้น มนุษย์จึงต้องมีปัญญากำกับเป็นดั่งเจ้านายในใจตน

 

บทความ โดย อ . ตั้ม ศรีนเรศพยากรณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *